Sorrento e Procida

Al voor het derde jaar op rij naar Sorrento … het moet daar wel goed zijn … en het is daar ook goed. Het échte Italië: vriendelijke mensen, lekker weer en heel lekker eten. Voor de eerste keer dat we in augustus gaan, in de week van Ferragosto, op 15 augustus. Voor ons Hemelvaart, voor de Italianen veel ruimer: het begin van de vakantie. En die Italianen, die waren dan ook in grote getale aanwezig. Ook indrukwekkend: het eiland Procida! Het decor van een van de beroemdste Italiaanse films, Il Postino, met een prachtig vissersdorpje, Marina della Corricella … één groot schilderij. MEER FOTO’S

Per il terzo anno consecutivo a Sorrento … deve essere buono lì … ed è buono anche lì. La vera Italia: gente simpatica, bel tempo e ottimo cibo. Per la prima volta andiamo in agosto, nella settimana di Ferragosto, il 15 agosto. Per noi (belgi) Ascensione, per gli italiani molto più spaziosi: l’inizio della vacanza. E quegli italiani erano presenti anche in gran numero. Anche impressionante: l’isola di Procida! L’ambientazione di uno dei più famosi film italiani, Il Postino, con un bellissimo villaggio di pescatori, Marina della Corricella … un grande dipinto. ALTRE FOTO

For the third year in a row to Sorrento … it must be good there … and it is good there too. The real Italy: friendly people, good weather and very good food. For the first time we went in August, in the week of Ferragosto, on August 15. For us (Belgians) Ascension Day, for the Italians much more spacious: the start of the holiday. And those Italians, they were also present in large numbers. Also impressive: the island of Procida! The setting of one of the most famous Italian films, Il Postino, with a beautiful fishing village, Marina della Corricella … one large painting. MORE PHOTOS

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *